Co je KNX?

Systém KNX je inteligentní elektroinstalace pro řízení bytů, domů a budov. KNX je celosvětový standard. Jedná se o sběrnicový systém, to znamená, že všechny přístroje v KNX systému používají shodný způsob přenosu a mohou si vyměňovat data po společné sběrnicové síti.

Další důležitou vlastností KNX sběrnicového systému je jeho decentralizovaná struktura - není zapotřebí centrální řídicí jednotky, protože „inteligence“ systému je rozprostřena napříč všemi přístroji. Centralizované jednotky jsou možné, avšak pro realizaci velmi specializovaných aplikací. Každý přístroj je vybaven vlastním mikroprocesorem. Hlavní výhodou KNX decentralizované struktury je, že v případě závady na jednom přístroji, ostatní dále fungují. Jsou přerušeny pouze aplikace závisející na vadném přístroji.

Všeobecně, v KNX systému jsou tři kategorie přístrojů:

Systémové přístroje - napájecí zdroje, programovací rozhraní apod.

 

Snímače - jsou přístroje, které zjišťují události v budově (např. někdo stiskl tlačítko, byl zaznamenán pohyb, teplota klesla pod nastavenou hodnotu apod.), upravují je na telegramy (datové balíčky) a odesílají je po sběrnicové síti. Snímače odesílají příkazy

Akční členy - přístroje, které obdrží telegramy a příkazy v nich vložené mění na požadované činnosti (rozsvítí světlo, zapne systém vytápění, apod.). Akční členy přijímají příkazy

 

 

Pro vizualizaci systému KNX používáme CONTROL4

 

Co Vám nabízíme?

 

Nabízíme kompletní servis – vypracujeme Vám návrh systému, provedeme elektroinstalaci a zprovoznění celého systému.

V naší nabídce jsou prvky KNX od italské firmy Ekinex a německé MDT

Systém KNX je možné propojit se zabezpečovacími systémy Paradox a Jablotron i integrovat do systému Control4 – umožní ovládat celý dům (osvětlení, vytápění, audio, video,…) jednou aplikací.